• 27 Μαΐου 2024

Υπολογισμός 📋 Δείκτη Μάζας Σώματος

Ιούλ 25, 2021
Ύψος
Βάρος

Δείκτης Μάζας Σώματος (Τιμές αναφοράς)

Ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) είναι ένα μέτρο του σωματικού λίπους με βάση το ύψος και το βάρος που ισχύει για ενήλικες άνδρες και γυναίκες. 

Κατηγορίες Δείκτη Μάζας Σώματος :

< 18.5 : Λιποβαρής

18.5-24.9 : Φυσιολογικό Βάρος

25 – 29.9: Υπέρβαρος

> 30 : Παχύσαρκος 

Τύπος Υπολογισμού Δείκτη Μάζας Σώματος

ΒΜΙ = Βάρος (κιλά) / ύψος2 (μέτρα)

Βήματα για τον υπολογισμό Δείκτη Μάζας Σώματος:

  1. Παίρνουμε το ύψος μας σε μέτρα: Αν είμαι 170 παίρνω 1.7 μέτρα 
  2. Πολλαπλάσιαζω το ύψος μου με τον εαυτό του (εις το τετράγωνο) : 1.7 *1.7 =2.89
  3. Παίρνω το βάρος μου σε κιλά πχ 68 κιλά και το διαιρώ με τον αριθμό που βρήκα πριν. Δηλαδη: 68 / 2.89 = 23.5
  4. Το 23.5 είναι ο Δείκτης Μάζας Σώματος μου
  5. Στις τιμές αναφοράς βλέπω ότι είμαι στο Φυσιολογικό Βάρος  

Είναι καθαρά ενδεικτικό εργαλείο με απόκλιση σε περιπτώσεις αθλητών και  ατόμων με αυξημένη μυική μάζα.